Thiết lập

 

 Thiết lập của các mô hình Bullish có 2 giai đoạn: Đầu thiết lập và Cuối thiết lập

 

 

Thiết lập

 

 

 

 

 

 

Đầu thiết lập

Đây là giai đoạn giá cổ phiếu đang thiết lập các tiêu chí cần thiết để biểu đồ rơi vào chu kỳ giảm giá.

 

Theo kịch bản của mô hình thì giá cổ phiếu không tăng vượt lên trên C mà tiếp tục giảm giá và hướng đến giảm sâu dưới B.    

 

 

 

Cổ phiếu TDH - Đầu thiết lập

 

 

 

 

 

Cuối thiết lập

Đây là giai đoạn giảm giá ngày càng được thể hiện rõ ràng hơn khi giá cổ phiếu đã gần chạm đáy B được thiết lập trước đó.

 

Biểu đồ giá cổ phiếu đã thiết lập được đỉnh giá C thấp hơn đỉnh A, đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước là tiền đề để giá tiếp tục rơi mạnh trong thời gian tới. 

 

 

 

Cổ phiếu TDH -  Cuối thiết lập

 

 

 

 

 

© Copyright 2009 - 2014   HarmonicTrader.vn - Phần mềm dự báo giá mục tiêu của cổ phiếu