Thiết lập

Thiết lập gồm 2 giai đoạn: Đầu thiết lập và Cuối thiết lập

 

 

 

 

Đầu thiết lập

Đây là giai đoạn giá cổ phiếu đang trong quá trình tạo đáy C, nếu đi đúng các kịch bản của mô hình thì biểu đồ giá sẽ hình thành đáy sau cao hơn đáy trước.

 

Theo mô hình thì giai đoạn này mặt bằng giá cổ phiếu còn khá hấp dẫn mặc dù đã cao hơn mốc tại C.     

 

 

 

 

Cổ phiếu KBC - Đầu thiết lập

 

 

 

 

 

Cuối thiết lập

Đây là giai đoạn cổ phiếu đang có đà tăng giá khá tốt từ khi thiết lập được đáy tại C, trong đó đáy C cao hơn đáy A.

 

Vận động giá cổ phiếu đang trong quá trình bứt phá chuẩn bị chinh phục đỉnh giá B được thiếp lập trước đó.    

 

 

Cổ phiếu KBC - Cuối thiết lập

 

 

 

 

© Copyright 2009 - 2014   HarmonicTrader.vn - Phần mềm dự báo giá mục tiêu của cổ phiếu