Hoàn tất

 Hoàn tất cũng gồm 2 giai đoạn: Đầu hoàn tất và Cuối hoàn tất

 

Hoàn tất

 

 

 

Đầu hoàn tất

Đây là giai đoạn giá cổ phiếu vừa có đợt tăng giá đột phá vượt lên trên đỉnh giá B được thiết lập trước đó.

 

Sức bật về giá của cổ phiếu được dự báo sẽ tiếp tục tiếp diễn trong thời gian tới. Vận động giá đang trong quá trình tăng giá dò tìm điểm D là mục tiêu của mô hình.      

 

 

 

Cổ phiếu KBC - Đầu hoàn tất

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuối hoàn tất

Giá cổ phiếu đã tăng lên khá mạnh đạt được các mục tiêu giá của mô hình Bearish được dự báo trước đây.

 

Mục tiêu cuối cùng của mô hình đã hoàn tất, cổ phiếu rất dễ đối diện với đợt điều chỉnh giảm.

 

 

 

 

Cổ phiếu KBC - Cuối hoàn tất

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Copyright 2009 - 2014   HarmonicTrader.vn - Phần mềm dự báo giá mục tiêu của cổ phiếu