Đăng ký  |  Đăng nhập
Hướng dẫn sử dụng
Lý thuyết mô hình
BearishBat

 

Lý thuyết

Bearish Bat là mô hình có mục tiêu giá đầu tiên tương đương với Fibo Extension 1.618 và mục tiêu cuối cùng tương đương Fibo Extension 2.618 trong đó các mục tiêu trung gian tại Fibo Extension 2.0 và 2.24.

 

Để hình thành mô hình này điểm B của mô hình được thiết lập trong đợt điều chỉnh tăng của đợt sóng giảm  XA. Trong đó, các mốc này dao động trong biên độ 0.382 - 0.5 của Fibo Retracement, điều này có nghĩa rằng đợt tăng giá vượt lên trên 0.5 Fibo Retracement thì mô hình Bearish Bat sẽ không được thiết lập.

 

Đảo chiều tăng lên từ đáy A để xác lập điểm B thì giá cổ phiếu được dự báo sẽ điều chỉnh giảm để thiết lập điểm C nhưng không thấp hơn A. Dấu hiệu nhận biết của sự thiết lập điểm C khi giá cổ phiếu dao động trong biên độ của các mốc Fibo Retracement 0.382, 0.5, 0.618, 0.707, 0.786, 0.886 và xuất hiện một trong các mẫu hình nến đảo chiều tăng.

 

Điểm C của mô hình là kết quả của đợt điều chỉnh giảm từ điểm B và có mức giá nằm trong biên độ 0.382 - 0.886 của đợt tăng giá AB hình thành mô hình 2 đáy trong đó đáy C thấp cao đáy A. Đây là yếu tố tạo tiền đề cho đợt tăng giá và hoàn tất mô hình tại điểm D, một trong các mục tiêu của mô hình được xét đến là 0.886 Fibo Retracement XA.

Bearish Bat

 

 

Ý nghĩa của việc dự báo mô hình Bearish Bat  trong giao dịch chứng khoán

 

 

 Mô hình Bearish Bat của cổ phiếu KBC

 

Cổ phiếu KBC có vận động giá khá sát với các kịch bản vạch ra của mô hình Bearish Bat. Đợt tăng giá sau khi tạo đáy tại A giá cổ phiếu thiết lập điểm B tại 9.0 đúng bằng với Fibo Retracement 0.5, đây là mốc cao nhất chấp nhận được theo tiêu chuẩn của mô hình Bearish Bat. Xem mô hình Bearish Bat của cổ phiếu KBC tại đây.

 

Giá cổ phiếu bắt đầu tạo đỉnh tại đây và điều chỉnh giá khá mạnh từ giá 9.0 ngày 28/05/2013, tại thời điểm này trùng với thời điểm tạo đỉnh của chỉ số VNindex giai đoạn cuối tháng 5 đầu tháng 6 năm 2013. Thời điểm này chính là thời điểm ETF cơ cấu danh mục bán mạnh tại đỉnh 533 điểm làm VNindex giảm về 466 ngày 26/06/2013.

 

Các mốc Fibonacci

 

Quan sát khoảng thời gian giảm giá từ B đến C biểu đồ KBC có 2 đợt tăng giá nhẹ nhưng chưa thoát khỏi xu hướng giảm giá theo mô hình Bearish Bat. Biểu đồ giá chỉ thiết lập đáy C tại 6.3 tương đương với Fibo Retracement 0.786 ngày 13/08/2013, những gì đã diễn ra đều nằm trong giới hạn của mô hình khi mục tiêu giá xa nhất mà giá giảm đến để thiết lập điểm C tương đương với Fibo Retracement 0.886. Xem các mốc Fibonacci của cổ phiếu KBC tại đây.

 

Theo biểu đồ trên giá cổ phiếu đã hoàn tất mục tiêu 10.7 tương đương với Fibo Extension 1.618, đây là mục tiêu đầu tiên của mô hình Bearish Bat theo tiêu chuẩn của mô hình Bearish Bat.

 

 

Đồng hồ chỉ mục tiêu giá

 

Tại thời điểm này giá cổ phiếu KBC đạt mốc cao nhất là 10.8 đồng thời đồng hồ đã chỉ vào mốc Fibo Extension 1.618, quan sát tại đồng hồ sẽ nhận thấy được các mốc Fibonacci mà giá đã chạm đến giúp bạn có cái nhìn tổng quan về các vùng giá mục tiêu của mô hình. Xem đồng hồ chỉ mục tiêu giá của cổ phiếu KBC tại đây.

 

Mặt khác, đọc các nhận định về tình hình diễn biến của mô hình phía dưới đồng hồ cũng là khuyến nghị rất khách quan về xu hướng hiện tại của giá cổ phiếu, đồng thời nó cũng được xem là cảnh báo mô hình đã đến hồi kết hay còn tiếp tục xu hướng.

 

Nhận định về mô hình

 

Tại đây bạn có thể thấy tại dòng cuối cùng của nhận định có cảnh báo sự xuất hiện của mẫu hình đảo chiều giảm đe dọa khả năng tăng giá của cổ phiếu khi đã chạm mục tiêu tại Fibo Extension 1.618. Thực tế, tại thời điểm này trên biểu đồ giá KBC xuất hiện mẫu hình nến đảo chiều giảm Shooting Star và các phiên giảm điểm đã diễn ra sau đó. Xem nhận định về mục tiêu giá của cổ phiếu KBC tại đây.

 

Mô hình hoàn tất

 

Nhìn vào biểu đồ KBC có thể thấy sau khi chạm mục tiêu giá đầu tiên của mô hình tại 10.8 giá cổ phiếu chưa lần nào vượt qua giá này ở các phiên sau đó mà quay đầu giảm điểm với các phiên bị bán mạnh vào cuối phiên thể hiện qua mẫu hình nến đỏ đặc. Xem cổ phiếu KBC đảo chiều giảm sau khi hoàn tất mô hình Bearish Bat.

 

Mặt khác, mốc 10.8 cũng tương đương với Fibo Retracement 0.886 XA theo tiêu chuẩn của mô hình Bearish Bat. Như vậy, vận động giá cổ phiếu KBC vừa hoàn tất mô hình Bearish Bat. Với các mục tiêu đặt ra của mô hình được dự báo trước đó là cơ sở khá tin cậy trong việc đặt mức chốt lời đối với các cổ phiếu đang nắm giữ.

 

Hiện nay, rất nhiều công ty chứng khoán cho phép nhà đầu tư đặt mức giá chốt lời trước, lệnh này được treo trong hệ thống và sẽ được kích hoạt lệnh bán khi giá cổ phiếu chạm đến mốc này. Đây là cách giao dịch khá hiệu quả với nhà đầu tư không có thời gian đeo bám bảng điện 24/24.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lý thuyết mô hình Harmonic
Bullish Bat
Bearish Bat
Bullish Crab
Bearish Crab
Bullish Butterfly
Bearish Butterfly
Bullish Gartley
Bearish Gartley
Bullish Shark
Bearish Shark
Bullish ABCD
Bearish ABCD

© Copyright 2009 - 2014   HarmonicTrader.vn - Phần mềm dự báo giá mục tiêu của cổ phiếu