Đăng ký  |  Đăng nhập
Hướng dẫn sử dụng
Lý thuyết mô hình
BearishCrab

  

 

Mô hình tăng giá

Trong một xu hướng giảm điểm từ X đến A giá tăng trở lại thiết lập điểm B thuộc khoảng 0.382 - 0.618 của Fibonacci Retracement của đợt giảm XA.

 

Sau khi đảo chiều tại B giá giảm xuống đi tìm điểm C nằm trong khoảng 0.382 - 0.886 Fibonacci Retracement đoạn AB. Điều này có nghĩa rằng đợt sụt giảm này giá không thấp hơn đáy A hình thành đáy C cao hơn đáy A.

 

Đây là mô hình có mục tiêu giá tăng cao nhất so với các mô hình còn lại trong họ Harmonic, trong đó mục tiêu đầu tiên của mô hình Bearish Crab tương đương với Fibo 2.618 và mục tiêu cuối cùng tương đương với Fibonacci Extension 3.618.

 

  

Cổ phiếu DLG - Bearish Crab ngày 01/04/2014

 

 

 


 

Lý thuyết mô hình Harmonic
Bullish Bat
Bearish Bat
Bullish Crab
Bearish Crab
Bullish Butterfly
Bearish Butterfly
Bullish Gartley
Bearish Gartley
Bullish Shark
Bearish Shark
Bullish ABCD
Bearish ABCD

© Copyright 2009 - 2014   HarmonicTrader.vn - Phần mềm dự báo giá mục tiêu của cổ phiếu