Đăng ký  |  Đăng nhập
Hướng dẫn sử dụng
Lý thuyết mô hình
BearishGartley

 

Cũng giống như mô hình Bullish Gartley thì mô hình Bearish Gartley cũng có điểm B đúng bằng với Fibonacci Retracement 0.618, đợt tăng giá đi lên từ đáy A giá cổ phiếu sẽ lần lượt vượt qua các ngưỡng Fibonacci Retracement thấp hơn là: Fibo 0.382 và 0.5.

 

Theo nguyên tắc của mô hình này thì đây là mô hình có mục tiêu khởi đầu và mục tiêu cuối cùng không quá xa nhưng nếu nắm được các nguyên tắc thì vẫn có thể kiếm lợi nhuận được. Điều quan trọng nhất là xác định điểm mua vào theo mô hình và hệ thống Harmonic Trader cũng tự động chỉ ra vùng có thể mua vào trước khi đợt tăng giá diễn ra.

 

Mô hình tăng giá

Sau khi điều chỉnh tại đỉnh giá B thì cổ phiếu điều chỉnh giảm để hình thành đáy C cao hơn đáy A có biên độ giao động trong vùng Fibonacci Retracement 0.382 - 0.886.

 

Giai đoạn cổ phiếu rơi giá lần lượt chinh phục các ngưỡng Fibonacci Retracement là giai đoạn hệ thống liên tục cập nhật các vận động giá mới nhất và đưa ra các vùng giá khả năng mà cổ phiếu ngừng rơi.

 

Đó là các thời điểm tốt nhất để mua vào và tất nhiên là chỉ nên thực hiện mua gom, mua quanh C là mua gom và hệ thống cũng đã chỉ ra rõ lúc này khi đưa vùng giá mua gom an toàn.

 

Theo nguyên tắc sẽ cổ phiếu sẽ tăng trở lại sau khi thiết lập đáy C cao hơn đáy A đã xuất hiện trước đó và đợt tăng giá này dự kiến sẽ có mục tiêu tương đương các ngưỡng Fibonacci Extension 1.13 - 1.618.

 

Nói là mô hình tăng giá nhưng khi đạt đỉnh giá tại D tất nhiên sẽ là thời điểm đảo chiều giảm, do đó cần cân nhắc bán ra khi giá cổ phiếu đã tăng đáng kể từ đáy C đạt mục tiêu của mô hình Bearish Gartley.

 

Trong một số trường hợp giá cổ phiếu hoàn thành mục tiêu của mô hình Bearish Gartley nhưng giá cổ phiếu còn tăng mạnh thì khi đó sẽ di chuyển theo kịch bản của mô hình Bearish Crab. Khi đó, mục tiêu của đợt tăng giá mạnh mẽ này sẽ được điều chỉnh lên biên độ giao động của các ngưỡng Fibonacci Extension 2.618 - 3.618. 

     

Minh hoạ cổ phiếu 

Cổ phiếu TIG  - Bearish Gartley - Thiết lập

 

 

Cổ phiếu TIG  - Bearish Gartley - Thiết lập - Hoàn tất

 

 

 

Cổ phiếu TIG  - Bearish Gartley - Thiết lập - Hoàn tất


 

Lý thuyết mô hình Harmonic
Bullish Bat
Bearish Bat
Bullish Crab
Bearish Crab
Bullish Butterfly
Bearish Butterfly
Bullish Gartley
Bearish Gartley
Bullish Shark
Bearish Shark
Bullish ABCD
Bearish ABCD

© Copyright 2009 - 2014   HarmonicTrader.vn - Phần mềm dự báo giá mục tiêu của cổ phiếu