Đăng ký  |  Đăng nhập
Hướng dẫn sử dụng
Lý thuyết mô hình
BullishBat

 

Lý thuyết

Bullish Bat là mô hình có mục tiêu giá đầu tiên tương đương với Fibo Extension 1.618 và mục tiêu cuối cùng tương đương Fibo Extension 2.618 trong đó các mục tiêu trung gian tại Fibo Extension 2.0 và 2.24.

 

Để hình thành mô hình này điểm B của mô hình được thiết lập trong đợt điều chỉnh giảm của đợt sóng tăng XA. Trong đó, các mốc này dao động trong biên độ 0.382 - 0.5 của Fibo Retracement, điều này có nghĩa rằng mọi sự giảm giá rơi xuống dưới 0.5 Fibo Retracement thì mô hình Bullish Bat sẽ không được thiết lập.

 

Điểm C của mô hình là kết quả của đợt phục hồi giá từ điểm B có mức giá nằm trong biên độ 0.382 - 0.886 của đợt giảm giá AB hình thành mô hình 2 đỉnh trong đó đỉnh C thấp hơn đỉnh A. Đây là yếu tố tạo tiền đề cho đợt sụt giảm hoàn tất mô hình tại điểm D, một trong các mục tiêu của mô hình được xét đến là 0.886 Fibo Retracement.

Bullish Bat

 

 

Ý nghĩa của việc dự báo mô hình trong giao dịch chứng khoán

 

 

Điểm B

 

Cổ phiếu SHS có đợt tăng giá từ 3.7 tại X ngày 06/11/2012 lên 8.2 tại A này 20/02/2012 và đảo chiều giảm tại đây quay về mốc 5.9 tương đương 0.5 Fibo Retracement. Đây là mốc giảm cuối cùng của điểm B theo tiêu chuẩn đặt ra của mô hình Bullish Bat.

 

 

Thiết lập mô hình

 

Với vận động giá hiện tại cổ phiếu SHS được xem đang trong giai đoạn thiết lập mô hình Bullish Bat. Mặt khác, mẫu hình nến đảo chiều tăng Bullish Sash đã xuất hiện trên biểu đồ giá, điều này có ý nghĩa rất quan trọng trong việc tạo ra đợt tăng giá để thiết lập điểm B tương đương 0.5 Fibo Retracement.

 

Theo tiêu chuẩn của mô hình thì đây là thời điểm tạo đáy của giá SHS dự báo đợt phục hồi giá sắp diễn ra. Tuy nhiên, đợt phục hồi này được dự kiến có giá không cao hơn đỉnh A tại 8.2.

 

Hoàn tất điểm C

 

Điểm C tại Fibo Re 0.618

 

Kịch bản đã diễn ra theo đúng tiêu chuẩn của mô hình Bullish Bat, cổ phiếu đã đảo chiều giảm tại đỉnh giá C tương đương 7.4 tương đương Fibo Retracement 0.618. Sự thiết lập đỉnh C thấp hơn A thì biểu đồ giá đang đi vào giai đoạn hoàn tất mô hình.

 

Điều này có nghĩa rằng, diễn biến giá hiện nay đang tìm ẩn đợt giảm giá khá mạnh, biểu đồ giá sẽ thiết lập được vùng giá thấp hơn so với mặt bằng giá hiện nay.

 

 

Mô hình Bullish Bat của cổ phiếu SHS

 

Sau khi đảo chiều giảm tại đỉnh giá C cổ phiếu SHS đã có đợt giảm giá kéo dài tại 7.4 ngày 30/05/2013 đến nay ngày 18/9/2013 tương đương giá 5. Như vậy, đã hoàn tất mục tiêu của mô hình Bullish Bat tương đương Fibo Extension 1.618.

 

Đây là mục tiêu đầu tiên theo tiêu chuẩn của mô hình Bullish Bat, tùy vào xu hướng giảm của giá lúc này mà giá cổ phiếu có đảo chiều tăng hay tiếp tục tìm đến mục tiêu giá tiếp theo.

 

Tuy nhiên, ở góc độ dự báo đợt giảm giá diễn ra và các mục tiêu hướng tới đã đạt kết quả thành công tốt đẹp, điều này có ý nghĩa rất quan trọng trong việc xác định các vùng giá mục tiêu để tìm điểm ra vào thị trường hợp lý.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lý thuyết mô hình Harmonic
Bullish Bat
Bearish Bat
Bullish Crab
Bearish Crab
Bullish Butterfly
Bearish Butterfly
Bullish Gartley
Bearish Gartley
Bullish Shark
Bearish Shark
Bullish ABCD
Bearish ABCD

© Copyright 2009 - 2014   HarmonicTrader.vn - Phần mềm dự báo giá mục tiêu của cổ phiếu